Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wykaz publikacji Pani dr inż. Elżbiety Kokocińskiej-Pakiet

 

[1]             Kokocińska Elżbieta: Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku adaptowanym. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy rolniczej technologii, budownictwa i bezpieczeństwa pożarowego". Opole-Turawa 09.11, 2000. Opole: Ofic. Wydaw. PO 2000,, Politechnika Opolska; PZIiTB; PAN. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej s. Budownictwo, Opole 2000 z. 44, str.167-172.

 [2]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Rewaloryzacja architektoniczno-funkcjonalna obiektu w Strzelcach Opolskich. - Inżynieria i Budownictwo, 2001 nr 9, Warszawa: 2001, str.519-520.

 [3]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Rewaloryzacja obiektu w Strzelcach Opolskich. 22 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. T: Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Zielona Góra 14.06-15.06, 2001. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 2001, str. 248-255.

 [4]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Budynki adaptowane - elementy zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru. -Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej s. Budownictwo, 2001/2002, z.46, Opole: Ofic. Wydaw. Opole 2001, str.41-47.

 [5]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Metody wzmacniania skarp i nasypów. W: Sympozjum "Trwałość Materiałów i Konstrukcji Budowlanych". Kamień Śląski 14-15.07, 2005. s.166-169, Org.: Komisja Inżynierii Budowlanej o/PAN w Katowicach, Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji CESTI.

 [6]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać składowiska odpadów. W: Sympozjum "Trwałość Materiałów i Konstrukcji Budowlanych". Kamień Śląski 14-15.07.2005, Komisja Inżynierii Budowlanej o/PAN w Katowicach, Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji CESTI, str.162-165.

 [7]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Opis powierzchni poślizgu skarpy i zbocza.- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Budownictwo, z.104 Gliwice: 2005, str.171-178.

 [8]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Analiza MES stateczności skarpy z uwzględnieniem nieliniowej odkształcalności masywu gruntowego. -Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Budownictwo, 2006 z. 109, Gliwice: Wydawnictw Politechniki Śląskiej Gliwice 2006, str. 141-146.

 [9]             Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Rewitalizacja zabytkowego budynku ujeżdżalni koni w Strzelcach Opolskich. W: Sympozjum "Trwałość materiałów i konstrukcji". Kamień Śląski 03-04.12.2009, Politechnika Opolska, str. 93-97.

 [10]         Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Rewitalizacja zabytkowego budynku ujeżdżalni koni w Strzelcach Opolskich. - Roczniki Inżynierii Budowlanej,  nr 9, 2009, str. 35-38.

 [11]         Kokocińska-Pakiet Elżbieta, Anigacz Wojciech: Дослідження конструкції земляного схилу,Промислове Будівництво та Інженерні Споруди, Державна Корорація “Укмонтажслецбуд“,ВідкритеАкціонернеТовариство, “Укрндіпроектстальконструкціяім. В.М. Шимановського“, Київ 1’2010, ISSN 1996-8159, (ang. Examination of the Structure of an Earth Slope, pol. Badanie konstrukcji skarpy ziemnej).

 [12]         Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Sprężysto-plastyczna analiza stateczności skarpy z zastosowaniem przyrostowego zwiększania obciążenia. Opole: 2010, 91 str. 135 poz., il., mapy, schem., rys., tab., wykr. [Praca doktorska - Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska. Promotor: dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO].

 [13]         Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Analiza stateczności skarpy - wyznaczenie kąta dylatancji, Red. Joanna Bzówka.     Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, str. 95-104.

[14]         Anigacz Wojciech, Drożdżol Krzysztof, Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Badania osiadań zapory ziemnej. W: XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Wisła-Jawornik 05-09.03, 2012. Kraków: KGGiG AGH 2012, str. 17, Org.: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie; Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej; Polski Komitet Geotechniki; KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe; Instytut Mechaniki Górotworu PAN; Polskie Towarzystwo Mechaniki Górotworu.

 [15]        Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Wpływ osiadań skarpy na wartość kąta dylatancji. Inżynieria morska i geotechnika, nr 4/2012, str. 474-478.

 [16]         Kokocińska-Pakiet Elżbieta: Wentylacja w budynkach rewitalizowanych na przykładzie Ujeżdżalni koni w Strzelcach Opolskich. Kominiarz Polski, nr 1/2014, str. 62-65.

 [17]        Rawska-Skotniczny Anna,Kokocińska-Pakiet Elżbieta,Prokop J.: Rewaloryzacja stalowej konstrukcji dawnej cementowni w aspekcie zrównoważonego rozwoju. The renewal of old cement plant steel structure in the context of sustainable development. Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie. Red: Rak Adam, Boychuk Volodymyr, Baran Wiesław. Opole: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Opolu2014, str. 267-278, [Materiały z konferencji "Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie", która odbyła się 07-09.05.2014 w Prószkowie].

[18]      Kokocińska-Pakiet Elżbieta,Grzybowska-Pietras J.:Włókniny stosowane w systemach wentylacyjnych. Nonwoven fabrics used in ventilation systems.Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu;  Technika grzewcza, wentylacyjna i systemy kominowe. Aktualne trendy w badaniach naukowych i bezpieczeństwie. Red:Bęben Damian,Drożdżol Krzysztof. Opole: b.w.2014, s. 175-184, bibliogr. 8 poz., rys., tab. [II Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczne Ciepło 2014".

 [19]         Grzybowska-Pietras J.,Kokocińska-Pakiet Elżbieta:Badania włókninowych filtrów powietrza. Research of air filters includes nonwoven fabric.Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu; W:Technika grzewcza, wentylacyjna i systemy kominowe. Aktualne trendy w badaniach naukowych i bezpieczeństwie. Red:Bęben Damian,Drożdżol Krzysztof. Opole: b.w.2014, s. 213-228, bibliogr. 11 poz., rys., tab. [II Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Bezpieczne Ciepło 2014", Prószków, 02-04.10.2014].

 [20]        Anigacz Wojciech,Kokocińska-Pakiet Elżbieta:Long-term monitoring for settlement of earth dam.W:Life-Cycle of Structural Systems i: Design, Assessment, Maintenance and Management. London: Taylor and Francis Group2015, s. 195-199, bibliogr. 9 poz., rys., tab. Org.: International Association for Life-Cycle Civil Engineering.

 

 

Krótki życiorys

Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące w Praszce, profil matematyczno-fizyczny. Następnie rozpoczęłam studia na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Studia ukończyłam już na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacją Budownictwo Obiektów Ochrony Środowiska uzyskując tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Katedrze Geotechniki i Geodezji. W lipcu 2010 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej.

 Krótka charakterystyka pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

W ramach mojego rozwoju naukowego obecnie ukierunkowana jestem na badania terenowe oraz symulację komputerową zachowania się skarp i nasypów. Prowadzę również badania laboratoryjne gruntów. Dodatkowo zajmuję się Katedralnym Laboratorium Geotechniki. Nasza jednostka podjęła w roku 2010 współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Brnie i w ramach niej  uczestniczę w zespole badawczym złożonym z pracowników naszej Katedry i Instytutu Geotechniki z Brna.

Moja praca dydaktyczna obejmuje prowadzenie zajęć laboratoryjnych i projektowych z przedmiotów: Mechanika gruntów, Fundamentowanie, Wybrane zagadnienia z Geotechniki, Geosyntetyki w budownictwie, Geodezja i Geologia. Od roku prowadzę również wykład z Mechaniki gruntów i Geologii, a czasami w ramach zastępstw z Geodezji.

W swojej pracy nie poprzestaję tylko na działalności naukowej, ale również udzielam się organizacyjnie. Obecnie jestem pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Byłam Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Budownictwa, a w poprzednich latach kilkakrotnie członkiem tej Komisji.

 Przynależność do organizacji technicznych i ważniejsze osiągnięcia:

 

Jestem członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki - Oddział Śląski
w Gliwicach, oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Opolu (sekretarz komisji rewizyjnej).

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:

 

-       Dyplom doktora nauk technicznych nadany przez Politechnikę Opolską Wydział Budownictwa w dyscyplinie budownictwo i specjalności geotechnika i metrologia budowlana na podstawie obronionej pracy doktorskiej pt. „Sprężysto-plastyczna analiza stateczności skarpy z zastosowaniem przyrostowego zwiększania obciążenia” z dnia 08.07.2010.

-       Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego nr 1074 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

-       Świadectwo Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami
nr 50 nadane przez Wojewodę Opolskiego.

-       Certyfikat English TELC stopień B1 z dnia 12.08.2010.

 

-       Dyplom magistra inżyniera Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, kierunek Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Specjalizacja Budownictwo Obiektów Ochrony Środowiska, praca magisterska pt. „Model przestrzeni teatralnej w adaptowanym obiekcie; architektura i konstrukcja”.

Joomla templates by a4joomla