Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

 

 

Publikacje:

1)     ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Cleaning and preservation of chimney flue. Roczniki Inżynierii Budowlanej. Zeszyt 9/2009. Komisja Inżynierii Budowlanej, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, s. 21-24.

2)        ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Cleaning and preservation of chimney flue in antique objects. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa, Wysoka Skola Bańska Technicka Univerzita Ostrava Fakulta Stavebni.  Sympozjum “Trwałość materiałów”, s. 41-45.

3)        ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Zjawisko infiltracji – przykłady obliczeń ilości powietrza przenikającego przez szczeliny w oknach. Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 2.10, s. 20-22.

4)            ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Dobór wysokości kominów przemysłowych. Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 3.10, s. 13-15.

5)        ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Podział kominów przemysłowych. Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 4.10, s. 13-15.

6)        ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Utrzymanie obiektów budowlanych (istniejących kominów przemysłowych). Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 1.11, s. 9-13.

7)         ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Wentylacja naturalna kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 3.11, s. 25-27.

8)         ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Wentylacja naturalna cz. 2. Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 4.11, s. 15-28.

9)           ANIGACZ W., DROŻDŻOL K.: Sposób naprawy przewodu kominowego. Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Nr 43/1 (2012), s. 30-32.

10)       DROŻDŻOL K.: Uszkodzenia przewodów kominowych w aspekcie ich wpływu na środowisko. Forum Wentylacja 2012, Salon Klimatyzacja 2012, Materiały seminaryjne SWP, s. 103-109.

11)     ANIGACZ W., DROŻDŻOL K., KOKOCIŃSKA – PAKIET E.: Badania osiadań zapory ziemnej, geotechnika i budownictwo XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 5-9.03.2012 Wisła-Jawornik.

12)    ANIGACZ W., DROŻDŻOL K., KOKOCIŃSKA-PAKIET E.: Examination of an Earth Slope Settlement. AGH Journal of Mining and Geoengineering, 2012, vol. 36, No. 2, s. 43-47.

13)    DROŻDŻOL K.: Uszkodzenia przewodu kominowego w budynku w wyniku źle dobranego przekroju. Inżynieria i Budownictwo, Nr 8/2012, s. 428-429.

14)      DROŻDŻOL K.: Problemy eksploatacyjne przewodów kominowych. Forum Wentylacja 2013, Salon Klimatyzacja 2013, Materiały seminaryjne SWP, s. 41-46.

15)     DROŻDŻOL K.: Budynki bez kominów – budynki bez problemów, czy na pewno? Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 2.13, s. 17-19.

16)   DROŻDŻOL K., JUNGA R., ANIGACZ W.: Badania laboratoryjne kotłów i systemów odprowadzających spaliny. Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 2.13, s. 17-19.

17)    DROŻDŻOL K.: Ocena właściwości kominów aspekcie interdyscyplinarnych prac naukowo-badawczych. Kwartalnik Kominiarz Polski, Nr 1.14, s. 35-39.

18)         DROŻDŻOL K.: Zasady wykonywania kominów ponad dachem. Miesięcznik Inżynier Budownictwa, 4/2014, s. 104-107.

19)     DROŻDŻOL K.: Energochłonność w budownictwie w aspekcie systemów kominowych, Rozdział 19 monografii:Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie. Opole 2014, s. 219-230.

20)     DROŻDŻOL K.: Zabezpieczenia wylotów przewodów kominowych. Miesięcznik Inżynier Budownictwa, 10/2014 s.112-113.

21)     JARZYŃSKI P., DROŻDŻOL K.: Technika kominowa w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego i efektywności energetycznej w krajach skandynawskich. Część II, Urządzenia grzewcze – efektywność energetyczna i bezpieczeństwo eksploatacji, rozdział 4: Technika grzewcza, wentylacyjna i systemy kominowe. Aktualne trendy w badaniach naukowych i bezpieczeństwie. Opole 2014, s. 59-72.

22)     DROŻDŻOL K., JARZYŃSKI P.: Eksperymentalne badania bezpieczeństwa pożarowego ceramicznego systemu kominowego. Część III, Kominy i systemy kominowe, Rozdział 3: Technika grzewcza, wentylacyjna i systemy kominowe. Aktualne trendy w badaniach naukowych i bezpieczeństwie. Opole 2014,  s. 137-148.

23)    BĘBEN D., DROŻDŻOL K.: Technika grzewcza, wentylacyjna i systemy kominowe. Aktualne trendy w badaniach naukowych i bezpieczeństwie. Opole 2014. Redakcja monografii.

24)     DROŻDŻOL K.: Sprawny Komin to bezpieczny kominek – dobór, wykonawstwo, eksploatacja. Miesięcznik Inżynier Budownictwa, 6/2015, s. 96-100.

25)     DROŻDŻOL K.: Systemy odprowadzania spalin a remont budynku. Renowacja komina. Miesięcznik Magazyn Instalatora, 5/2015 s.60-61

26)     DROŻDŻOL K.: Odprowadzenie spalin z kominka. Miesięcznik Magazyn Instalatora, 9/2015, s.62-63 (artykuł zamawiany przez redakcję).

27)     DROŻDŻOL K.: Remont komina w starym budynku. Miesięcznik Inżynier Budownictwa, 2/2016, s. 112-115. 

28)     DROŻDŻOL K.: Eksploatacja wentylacyjnych przewodów kominowych grawitacyjnych, Magazyn instalatora nr 2(210) luty 2016 s.64-65.

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Krzysztof Drożdżol ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej w 2011 roku. Od 1 listopada 2009 roku jest zatrudniony w Katedrze Geotechniki i Geodezji Politechniki Opolskiej. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe z Pedagogiki.

Jest autorem i współautorem jednej książki, ponad 44 publikacji naukowych, technicznych i popularnonaukowych. Jest współautorem 2 zgłoszeń patentowych, z czego jeden z patentów został udzielony a następnie wdrożony w praktyce gospodarczej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego zarządzania systemami ISO. W roku 2010 uzyskał uprawnienia zawodowe mistrza w zawodzie kominiarz.

Od 2013 roku jest Członkiem Komitetu Technicznego KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. W tym samym roku został zastępcą redaktora naczelnego czasopisma technicznego “Kominiarz Polski”. Był członkiem komitetu naukowego podczas konferencji i trzykrotnie przewodniczącym komitetów organizacyjnych. Brał udział w stażach naukowo – produkcyjnych w kraju i zagranicą. Ściśle współpracuje z przemysłem dla, którego wykonał ponad 20 opracowań. Jego zainteresowania naukowo-badawcze kształtują się w obrębie ogrzewnictwa, ochrony przeciwpożarowej, geotechniki i ochrony środowiska w budownictwie.

 

 Obecnie realizuje przewód doktorski nt. Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych. Jego promotorem jest dr hab. inż. Wojciech ANIGACZ, prof. PO a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Damian BĘBEN, prof. PO.

 

Joomla templates by a4joomla